ET ADHUC TECUM

Michel Van der Plas

Laat mij niet los, laat mij
niet los, mijn God, mijn Heer,
al leef ik U voorbij
al zie ik U niet meer.

En zie ik U niet meer,
dan is het nacht, dan gaat
de angst in mij te keer
alsof Gij niet bestaat.

Alsof Gij niet bestaat

alsof een blind heelal
mij blind verdwalen laat
en ik Uw hand ontval

eer ik Uw hand ontval,
spreek tot mij, zeg mij aan
dat ik U vinden zal,
waarheen ik ook moet gaan.