Wie tilt mij uit?


Om over na te denken

 

Wie tilt mij uit boven deze
maatschappij van hebben en grijpen?
Wie wijst mij de weg in deze
wegwerpmaatschappij?
Hoe anders leefde ik in de dagen
toen ik een nieuw schrift
met omzichtigheid behandelde;
toen ik mijn vulpen na het schrijven
altijd weer in het etuitje deed;
toen mijn zondagse pak
nog mijn zondagse pak was.
Nee, ik ben niet weemoedig,
ik wil niet terug naar Egypte,
ik wil verder.
Maar kom je verder
als je neemt wat je nemen wilt,
als je grijpt was je grijpen kunt,
met een grote vanzelfsprekendheid
alsof het leven
voor een dubbeltje te koop is.
Maar in je hart weet je wel beter.
Wie reikt mij de sleutel?
Wie maakt mij vrij?
Wie wil voor mij God zijn?

 

Seef Konijn
Uit: 'Hopen… Onbegonnen Werk?', Gooi en Sticht, Hilversum, 1975, blz. 65