december 2011

Gelovigen nemen het woord


eucharistie


Jona Kortrijk verklaart zich, ten dele, solidair met het manifest “Gelovigen nemen het woord”!  www.gelovigen-nemen-het-woord.be/manifest


We vinden een zekere nuancering van dit pamflet echter op zijn plaats. Vele verwachtingen in het pamflet zijn reeds een feit zijn in vele gemeenschappen, men werpt het zelf op. Er wordt al voorgegaan en gepreekt door leken, communiediensten zijn een feit. Dit maakt dat het enkel een vraag om regularisatie betreft van iets wat gewoon al gebeurt.


Daarom is het vreemd dat er niet opgeroepen wordt tot daadkrachtige, structurele veranderingen die de basis vormen van de huidige problemen. Er is nood aan goed gevormde voorgangers maar nog meer is er nood aan goed gevormde gemeenschappen. Daar hoort het herderschap zich ook te situeren: aangewezen vanuit de gemeenschap. Zo heeft onze beweging geen voorganger, maar kiezen wij er bewust voor om elk individu schakel te laten zijn in de gemeenschapsopbouw, ieder met zijn talenten.