augustus 2011

Brief van God

Gerard Reve schreef eens aan God: ‘Dat koninkrijk van U - U weet wel - wordt dat nog wat?’ Onverwacht kwam er een antwoord. God had blijkbaar een secretaris gevonden, die namens Hem een brief opstelde. Geachte heer Reve,

Hartelijk dank voor uw schrijven, dat Ik in goede orde heb ontvangen. Uw brief ontroerde Me, vooral omdat Uw verwijten aan Mijn adres voortkomen uit een diep gevoel van medelijden, ditmaal met een jong slachtoffer van een van de vele oorlogen, die jullie zichzelf permitteren.
Eigenlijk heb Ik in deze eerste zin Mijn antwoord - en Mijn wanhoop! - al geformuleerd.
(lees verder hieronder)