maart 2011

I.M. Deken Marc Gesquière

wijlen Marc Gesquiere
De Kortrijkse jongvolwassenwerking Jona is diep geschokt en bedroefd bij de zelfdoding van deken Marc. Alle medewerkers willen hun uitdrukkelijke medeleven uiten met het verdriet van de familie, de vrienden en de naaste medewerkers van deze bijzondere mens en priester.
Jona bestaat in april tien jaar. Marc was er tien jaar terug al bij toen we het glas heften bij de opstart, toen nog in de zolderkamers van het St.-Maartensparochiehuis. Het valt ons dan ook bijzonder zwaar om hem zo plots en onverwacht te moeten loslaten.