Jona is een christelijk geïnspireerde basisbeweging voor jonge volwassenen en volwassenen, geanimeerd door vrijwilligers. Werken aan verbondenheid, een zingevend aanbod en vriendschap vormen de belangrijkste ingrediënten.
Iedereen is welkom en we luisteren graag naar nieuwe voorstellen om ons aanbod te optimaliseren.
Een handje toesteken? Geef een seintje!

Jonaweekend 2017: "De (her)Ontdekking van de mens"

 

Wat maakt ons tot mens? Wat maakt ons anders dan andere zoogdieren? En waartoe zijn wij bestemd? Hoe kijken wij naar onszelf, en naar andere mensen rondom? Zien we in elkaars gelaat de trekken van een wolf, erop uit om de ander de nek over te bijten indien dat nodig zou zijn? Of zien we warmbloedige tweevoeters, in wiens ogen tranen opwellen wanneer ze een vriend zien huilen? Zijn we éénlingen die gedoemd zijn om met andere eenlingen samen te leven of zijn we wezens die elkaars adem en nabijheid nodig hebben om werkelijk te kunnen bestaan?

Wat voedt ons? Wat maakt ons gezond? Wat doet ons 'gronden'? Wat doet ons boven onszelf uit stijgen?  Wat maakt ons 'integer', heel, wat brengt balans in ons spreken en handelen, wat creëert verbondenheid tussen hoofd en hart, tussen ons en al wat leeft, tussen ons en de wereld waarin we staan, tussen ons en dat wat we aarzelend god, het ongrijpbare, de onnoembare noemen...?

 

LeV op weg met bijbelse vrouwen

Afbeeldingsresultaat voor bijbelse vrouwen

Graag willen we je uitnodigen voor het nieuwe LeV-werkjaar. LeV is de afkorting van 'leren en veranderen'. 
Dat proces van leren en veranderen doen we door ons eigen leven te toetsen aan het leven van Joden en Christenen enkele duizenden jaren geleden zoals opgetekend in de boeken die wij nu de Bijbel noemen. We worden hierbij gegidst door protestants theoloog Egbert Rooze. 'Leren en veranderen' doen we ook aan elkaars leven en met de actuele uitdagingen in ons eigen leven en in de maatschappij. 

De Bijbel, ons eigen leven en andermans leven komen samen tijdens de 4 Lev-avonden zoals ze geprogrammeerd zijn dit najaar. 
In samenwerking met Motief nodigt Jona Kortrijk je graag uit om mee in dat proces te stappen.

De vier eerste avonden staan dit werkjaar in het teken van de vrouw. (Maar mannen, jullie zijn meer dan welkom om het evenwicht te bewaren). 

In de eerste reeks gaan we op stap met een aantal oudtestamentische vrouwen die elk hun eigenheid met zich meebrengen. 

"De Zindering" goed vertrokken!

Jona Kortrijk engageert zich sedert kort in een nieuwe initiatief "De Zindering". Het gaat om een centrum om samen te komen rond zingeving, spiritualiteit en ontmoeting. Jona is één van de partners die één pand uitbaat en er inhoudelijk vorm aan geeft. Zoals vanouds willen we dat doen met een open blik voor wie wel of helemaal niet-gelovig is. Of voor wie gewoon zoekend is. 

Steun ons

Jona is sinds begin januari 2013 een erkend cultuurinitiatief in de Stad Kortrijk. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze maakt het mogelijk om onze initiatieven, zoals het weekend en het bijbelse leerhuis, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Teksten bezinningen

Teksten die we reeds gebruikt hebben tijdens bezinningen etc. kun je hier raadplegen. Oud materiaal maar nog steeds inspirerend. Klik "Lees verder"

Visietekst

De algemene vergadering van Jona keurde op 31 augustus 2012 de volgende, vernieuwde visietekst goed.


Inhoud syndiceren